ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address)

Ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές  προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Το Vivliaonline.gr ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές  προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Vivliaonline.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.

Μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε:  

Στην αλλαγή των στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε / ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά καθώς και να προβείτε στην οριστική τους διαγραφή. Για οποιοδήποτε λόγο επικοινωνήστε μαζί μας στο 25210 20500

Νομοθεσία: 

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.vivliaonline.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.